Posty

Badania terenowe nad ulubioną cechą płciową, najchętniej trzymaną oburącz

Jak oszukać staruszkę czyli Play składa ofertę mojej Mamie.